CORONA


Alla som är vaccinerade är välkomna till studion.

Till Duo och Trio klasser fixar ni själva träningspartners

Som tidigare så ber jag er att

INTE

komma om:

-  ni känner er sjuka
- ni känner av några som helst symtom, förkylning, hosta, feber o.s.v
-  ni har träffat någon som är sjuk/har symtom
-  ni har rest utomlands de senaste två veckorna

Tvätta händerna innan ni kommer in i studion.

Om ni skulle känna av symtom eller misstänker att ni träffat

 någon med symtom tätt inpå bokad tid och då behöver avboka 

så kommer jag självklart inte använda 24-timmars policyn. 

Men hör av er så fort ni kan!
Vid klasser online så gäller fortfarande 24-timmars policyn vid avbokning.


Med hänsyn till alla och då vi tränar tätt ihop i studion och  

jag har kunder som är i riskgruppen så ber jag er att respektera detta.


Ta hand om er och 
Tack för ert samarbete och visad hänsyn!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CORONA


Everyone who's vaccinated is welcome to the studio.


For Duo and Trio classes you find trainingpartners by yourself.


I ask you  

NOT

to come to the studio if:


- you feel sick

- you have any symptoms like cough, cold, fever etc.

- you’ve been in contact with someone who’s ill/with symptoms

- you have travelled abroad during the past two weeks.


Wash your hands before you enter the studio.

 If you should notice/feel any symptoms or suspect that you’ve met 

someone with symptoms close to your booked session and need 

to cancel, I will of course not apply my 24-h policy. 

But contact me as soon as you can!
Regarding online sessions the 24-h policy applies as usual when cancelling.


With regard for everyone, the fact that we train close together 

in the studio and that I’ve got clients that are in the risk group 

I ask you to respect this.


Stay safe and 

Thank you for your understanding and cooperation!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -