Du behöver inte samla ihop en Duo eller Trio grupp själv om du inte kan eller har möjlighet.  

    Du kan ringa och boka in dig som ensam kund till både Duo eller Trio så samordnar jag grupper.
    

    LS Pilates Place är anslutet till WELLNET.                                                                                                                                                            05639e987840413a88719f0ce61ac762jpg